👉❤👈

👉👉👉programming👈👈👈

۶ مطلب با موضوع «صحبت با دوستان» ثبت شده است

(((:

حبیب آقا، نه کافه رفته است، نه کتاب خوانده است و نه سیگار برگ بر لب گذاشته است و کلاه کج بر سر
نه با فیلم تایتانیک گریه کرده است و نه ولنتاین میداند چیست
اما صدیقه خانوم که مریض شد شبها کار میکرد و صبح ها به کار خانه میرسید
در چشمانش خستگی فریاد میزد، خواب یه آرزو بود.اما جلوی بچه ها و صدیقه خانوم ذره ای ضعف نشون نمیداد
حبیب آقا عشق را معنا میکرد، نمایش نمیداد...
05 Farvardin 95 ، 12:58 ۴۳ نظر موافقین ۲۸ مخالفین ۱
4jok 😃😃

❤برف❤


ظهر برفیتون به خیر 😊😊😊

ادامه مطلب...
07 Bahman 94 ، 13:22 ۷ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
4jok 😃😃
Tuesday, 6 Bahman 1394، 01:26 PM 4jok 😃😃
سرده

سرده

هوا اونقدر سرده که بخاری نه تنها دیگه جواب نمیده

حتی بعضی موقعا سوال هم میپرسه /:

06 Bahman 94 ، 13:26 ۳ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
4jok 😃😃
Sunday, 4 Bahman 1394، 09:09 PM 4jok 😃😃
مطالعه صحیح 🙋

مطالعه صحیح 🙋

در فواصل زمانی کوتاه اما پیوسته درس بخوانید: 

ادامه مطلب...
04 Bahman 94 ، 21:09 ۵ نظر موافقین ۴ مخالفین ۰
4jok 😃😃

💪💪💪💪💪

💪

Never

NEver

Never

Give up

هرگز تسلیم نشو... 

03 Bahman 94 ، 16:47 ۷ نظر موافقین ۵ مخالفین ۰
4jok 😃😃