آقوی همساده: ما رفتیم محضر ماشینو به نام خودمون کنیمیهو نفهمیدیم چی شد اونوسط از یکی طلاق گرفتیم!


ما که اصلا زن نداشتیم...


الان پنج ساله دارم مهریه می دم


آقای مجری: به کی؟


آقوی همساده: نمی دونم به کی! یعنی داغونما! له لهم!